2020-12-09 kl. 12.00-15.00 Jullunch på Träffpunkt Simonsland.