Borås Besöksverksamhet

Borås Besöksverksamhet är en samverkan mellan olika föreningar som vill hjälpa till att bryta isolering för människor som är ofrivilligt ensamma. Föreningen drivs av Röda Korset, Svenska kyrkan i Borås, pensionärsföreningen PRO och Borås Stad.
Vi människor har behov av goda relationer till andra. I dagens samhälle är det dessvärre lätt att bli ensam och isolerad. Alltför många saknar någon som bryr sig om dem. Borås Besöksverksamhet besöker människor i hemmen och anordnar bl.a. gemensam vår- och höstutflykt för besökare och besöksmottagare.

Känner Du dig ensam?

Borås Besöksverksamhet erbjuder Dig regelbundna besök av en medmänniska. Besökaren kommer frivilligt, utan krav på ersättning och besökaren har tystnadsplikt. Borås Besöksverksamhet förmedlar kontakt mellan den som behöver besök och en frivillig/ideell besökare.

Har du tid över för en medmänniska?

Du ger

  • 1-2 timmar i veckan till att besöka en person regelbundet.

  • Besöken sker helt ideellt – ingen ersättning utgår och det kostar inte heller något för besöksmottagaren.

Du får

  • introduktion i uppgiften.

  • egen handledare som stöd och rådgivare.

  • möjlighet att delta i träffar för information, utbildning och samvaro med andra besökare.

  • delta i aktiviteter för besöksmottagare och besökare.

  • tillfredsställelsen av att glädja en medmänniska.

Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella aktiviteter. OBS! Inbjudan med info om anmälan sker till berörda.
  • 2021-09-22 BBv:s årsmöte och 30-årsjubileum. Det firar vi på Träffpunkt Simonsland, med tillbakablickar och tack, föreläsning “Vad är en vänskap?” med Lennart Björklund, förtäring, sång och musik med trubadur Ulf Esborn och årsmötesförhandlingar.

Anmäl intresse!

Vill du anmäla dig som frivillig/besökare, få besök eller komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret till höger eller använd kontaktuppgifterna nedan.
BORÅS BESÖKSVERKSAMHET
Viskastrandsgatan 5, 506 30 Borås
Telefonsvarare: 033 – 10 32 61
E-post: kontakt@borasbesoksverksamhet.se
Vi har tystnadsplikt och behandlar alla personuppgifter konfidentiellt.
Finska

Ditt ärende
Frivillig/besökareFå besökKomma i kontakt med oss

Borås Besöksverksamhet drivs tillsammans med:

Borås Besöksverksamhet finns på Träffpunkt Simonsland i Borås